Har du tjekket din SPAM-mappe? 

Der sker indimellem, at din ordrebekræftelse ligger i din SPAM-mappe. 

Hvis du ikke har modtaget en ordrebekræftelse inden for 48 timer, bedes du kontakte vores kundeservice.