Momsrefusion understøttes ikke af vores nuværende systemer. 

Vi beder dig derfor om forståelse for, at vi ikke kan refundere moms.