Udover den lovmæssige fortrydelsesret, tilbyder Bikester som en ekstra service, en udvidet returret på 30 dage, som ikke berører den lovmæssige fortrydelsesret. Inden for denne tidsfrist kan du sende varen tilbage til os. Vær venligst opmærksom på, at vi kun kan tage ubrugte varer retur. 

Vær også opmærksom på, at der ikke må mangle mærkater på varen, og den må ikke være tilsmudset. Varen må ikke vise tegn på at have været brugt.