Det er ikke muligt at slette din kundekonto helt, da vi af databeskyttelseshensyn er nødt til at gemme visse data, f.eks. fakturaer, i vores system i et vist tidsrum. 

Hvis du vil deaktivere din konto, skal du kontakte vores kundeservice direkte. Du kan også angive årsagen til din anmodning, så vi kan samarbejde med dig om at finde en løsning.